18 wika ng Peace Credo

Kalinaw Mindanaw. Sumulpot ito sa Searsolin, Cagayan de Oro 1986, kung saan nabuo din ang Kalinaw Mindanaw o peace advocates sa buong Mindanao-Sulu. Meron sana ng tono na may notes na ginawa ni Frank Englis, direktor ng Octava Choral Group ng MSU-Iligan Institute of Technology, pero hindi ko alam kung paano ito ipapasok sa FB. Ang ginawa ng ibang mga tribu, gumawa ng sariling tono. Kanya-kanya pero ang laman o mensahe, isa lang.
Kalinaw Mindanaw Peace Credo
Tagalog (Original):
(Rudy “Ompong” Rodil)
Kalinaw Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Magkaiba, magkaisa
Isang Diyos
Isang lupain
Isang adhikain
Kalinaw Mindanaw! English
(Rudy “Ompong” Rodil)
Peace Mindanaw!
Lumad, Muslim, Christian
They are different, they can be one
One God
One land
One dream
Peace Mindanaw!
Maguindanao
(Zamzamin Ampatuan)
Kalilintad sa Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Endidaya ugayd na bagayun
Isa nin bu su Kadenan
Isa bu i begkalebenan
Isa su singanin
Kalilintad Mindanaw!
Cebuano Bisaya
(Marilou Berangel/ Beverly Luceño)
Kalinaw Mindanaw!
Lumad Muslim, Kristiyano
Magkalahi, magkahiusa
Usa ka Diyos
Usa ka yuta
Usa ka damgo/pangandoy
Kalinaw Mindanaw!
Sinama
(Sitti Zayda Halun)
Kasannangan ma Mindana😀w!
Lumad, Muslim Kristiyano
Magsaddi, magdikayo
Dikaw Tuhan
Dikayo paglahatan
Dikayo pikilan
Kasannangan ma Mindanaw!
Tausug
(Sitti Zayda Halun)
Kasanyangan ha Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Magdugaing, maghambuuk
Hambuuk Tuhan
Hambuuk hulaan
Hambuuk pikilan
Kasanyangan ha Mindanaw!
Higaunon
(Rogelio Cabiladas)
Kalinaw Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Hadi migsuled, magsabowa
Amin Magbabaya
Amin man bugta
Ha lalayhen pa tagsandig
Kalinaw Mindanaw!
Ilonggo
(Rose Romano, Marbel)
Paghidaet Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Nagkalain, magkahugpong
Isa ka Diyos
Isa ka duta
Isa ka damgo
Paghidaet Mindanaw!

Ubo Manuvu
(Ramon Bayaan/Boy Sumin)
Kapiyan-nan Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Nakad-as-sa pasakad-day
Sak-kad-dak Manama
Sak-kad-dak lavuta
Sak-kad-dak pahuwang
Kapiyan-nan Mindanaw!
Ilocano
(Fr. Manuel Gunsi)
Ti kapia ti Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Agduduma, agkaykaysa
Maysa nga Diyos
Maysa nga daga
Maysa nga namnama
Ti kapia ti Mindanaw!
Ata Manobo
(Camid Lapindoy)
Koupianan Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Nokog-usa, nasab-boka
Sab-boka ro no Manama
Sab-boka ro no tano
Sab-boka ron puhawang
Koupianan Mindanaw!
Teduray
(Timuay Roy Rafael/Fr. Manuel Gunsi)
Ketaneki Mindanawe!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Segyo-gyo ‘dob Metiman
Sebaani Tuluse
Sebaani engede
Sebaani tudo-eb
Ketaneki Mindanawe!
Bla-an
(Gina Imba)
Katnak Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Sahal, sasatu
Set Dwata
Set tana
Set akna
Katnak Mindanaw!
Mandaya
(Cynthia Masinaring, Liklik Masinaring, Mangkatadong Oso Colinog/Laarni Masunag)
Pagkadayaw Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Yagakalain-lain, magaidallag
Sang ka Yagbaya
Sang ka banwa
Sang ka enged-enged
Pagkadayaw Mindanaw!
Dibabawon
(Pablo Teves)
Kalinaw Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Makigbugti, migkasabuok
Kasangabuok doon tu Magbabaya
Kasangabuok tu pasak
Kasangabuok pegdemdem
Kalinaw Mindanaw!
Mrenao
(Musacala S. Ampaso)
Kalilintad Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Sasalakawa, Magayonayon
Isa a Tohan
Isa ka ingud
Isa a antap
Kalilintad Mindanaw!
Subanen
(Manny L. Selen)
Hetina Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Biniyasan, megshelabok
Shelabok Magbabaya
Shelabok d’lupa
Shelabok dereman
Hetina Mindanaw!
Bicol
(Vangie Pontejos Hernandez)
Kalinaw Mindanaw!
Lumad, Muslim, Kristiyano
Magkaiba, magkasararo
Sarong Diyos, sarong daga
Sarong kadagaan
Sarong paglaom
Kalinaw Mindanaw! --Prof. Rudil Buhay Rodil
jsbraza/iligan

Comments

Popular posts from this blog

NUJP on Ted Failon's Libel Suit

THe Peace in Mindanao: BRAVO: “NO MORAL LEADERSHIP”