Posts

Showing posts from November 26, 2009

My Mindanao (a poem)

Siphon Peace

Nasaag nga Kalinaw
Anus’a Kutob
Ni Janet An S. Braza

Ang pagpit-os ning akong dughan,
Mga luha nahaw-as sa tibud --
Alang sa akong yutang Mindanao.
Dinhi kauban ko ang Kristiyano, Lumad ug bisan Moro,
Puno na ang tapyahan awas na ang mga luha alang sa Mindanao.
Inanay lang 1500 pa lang nakasinabtanay, walay puwas nga kalipay sa kasinatian,
Kalinaw sa yutang Mindanao.
Nahanaw ang giambitan nga Kalinaw sa Kristiyano, Lumad ug bisan Moro.
Dihang naabot ang tuig sitinta –diha palang ako sa tagoang angkan,
Daghang patay –matawo man o kahayupan, natagamtaman sa akong ginikanan:
Mga inahan nagdagana --bitbit tawon ilang mga puya,
Mga amahan guyod sa ilang binuhing kahayupan.
Kalanrakas dinhi ug ngadto
Kristiyano kaman, Lumad o Moro!
Gubat nga dili masabtan.
Karon -- 2008 Agosto 18
Nakita ko sa Sitihay ang mga bakwit gikan sa gira nga dili masabtan –
Nag-agulo ang uban kay ang ilang mga Kristiyanong mga bana gipatay sa Moro
Nagsalimuang ang uban nga dili motapik sa Sitihay kay i…