Posts

Showing posts from November 27, 2009

Automation

greenery lifespotMay 10, 2010 Nasyonal Og Lokal Eleksiyon
(Automation Scenario) 1st in the Third Series ni Janet An S. Braza
Mao kani ang gitawag nga “E-Commerce Law” sumala sa atong Republic Act No. 8792 namugna niadtong Hunyo 14, 2000, nga gilagdaan ni Speaker of the House Manuel B. Villar, Jr., og sa Presidente sa Senado nga si Senador Franklin M. Drilon. Gipasiunahan sa Senate Bill No. 9971 og napasa sa Balay Balaoranan niadtong Hunyo 8, 2000. Gilagdaan usab ni Secretary General Roberto P. Nazareno sa Balay Balaoranan, og ni Gng. Oscar G. Yabes ang Kalihim sa Senado. Sa panahon ni President Joseph Ejercito Estrada.Adunay gibanabana nga 47 milyon nga mga botante, sumala pa sa talaan sa Nobyembre 16, 2009 ERB (Election Registration Board) adunay 320,000 itukod na presinto sa gidaghanun nga 200 ka mga botante sa kada presinto 80,000 hut-ong nga presinto sa gidaghanun nga 1,000 ka mga botante sa kada hut-ong sa presinto sa maong baranggay, diha gayod sa maong presinto.
(BEIs) o Boa…

Poll

greenery lifespot